Brokerzy ubezpieczeniowi
VERSO - Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o.     Infolinia:   503 303 305.      Telefon czynny od poniedziałku do piatku w godzinach od 08 do 16
Nasze usługi

Warunkiem podjęcia współpracy ze spółką VERSO Brokerzy Ubezpieczeniowi jest udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta wobec zakładów ubezpieczeń i podpisanie umowy o świadczenie usług brokerskich.

Pierwszym etapem naszego działania jest identyfikacja ryzyk na jakie narażone jest przedsiębiorstwo oraz analiza pokrycia tych ryzyk aktualnie zawartymi ubezpieczeniami. Na tym etapie współpracy spotykamy się z działem księgowo-finansowym oraz technicznym przedsiębiorstwa. Ma to na celu poznanie specyfiki działalności Klienta, poznanie składników jego majątku oraz ryzyk związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Etap ten kończy się przygotowaniem propozycji programu ubezpieczeniowego.

W kolejnym etapie następuje proces pozyskiwania ochrony ubezpieczeniowej spełniającej wymogi programu ubezpieczeniowego. W tym celu rozsyłamy do zakładów ubezpieczeń zapytanie ofertowe (tak zwany slip brokerski). Zbieramy oferty, negocjujemy warunki Etap ten kończy się przedstawieniem pisemnej analizy złożonych przez ubezpieczycieli ofert oraz rekomendacji brokerskiej.

Wspólny wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeń oraz przygotowanie prawidłowych umów ubezpieczenia kończy trzeci i ostatni etap procesu.

Obsługa brokerska nie kończy się jednak na zawarciu ubezpieczeń. W trakcie roku polisowego na bieżąco administrujemy zawartymi ubezpieczeniami. Administrowanie to polega na miedzy innymi na konsultowaniu z Klientem konieczności wprowadzania odpowiednich modyfikacji w umowach wynikających ze zmian przepisów prawnych, zmian w działalności i specyfice przedsiębiorstwa, zmian stanu majątku, zatrudnienia, otoczenia przedsiębiorstwa, itp.

Elementem obsługi brokerskiej jest także pełne wsparcie w procesie likwidacji szkód. W przypadku ich wystąpienia asystujemy na każdym etapie procesu mającego na celu uzyskanie odszkodowania. Dbamy o terminowość wypłaty odszkodowania, jak również o to by odszkodowanie odpowiadało poniesionej szkodzie.

Na życzenie Klienta gotowi jesteśmy także przeprowadzić prezentacje dla jego pracowników w zakresie szeroko rozumianej tematyki ubezpieczeniowej.

Nawigacja - O firmie - Kim jest broker - Nasze usługi - Ubezpieczenia - Specjalizacja - Kontakt
Siedziba główna: VERSO – Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka z o.o.
ul. Rodziewiczówny 14A lok. 3; 82-200 Malbork
tel. 55 272 55 25
Infolinia: 503 303 305
Zamów kontakt Kliknij i wypełnij formularz. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie w celu odpowiedzi na wszelkie pytania.
Ważne informacje
2017-12-04 - Informacja o zawariu nadwyzkowego ubezpieczenia OC
2017-01-01 - Likwidacja bezposrednich numerow stacjonarnych
2016-02-10- Informacja o zmianie adresow e-mail
2016-01-01 - Informacja o modernizacji serwerow
2014-02-10 - Informacja o nowym systemie informatycznym
2012.08.01 - Informacja o zmanie siedziby VERSO
2011.12.01 - Informacja o powołaniu Spółki VERSO
© Verso Sp. z o.o. | Projekt i wykonanie Studio eMart 2012